Tietosuojaseloste

29.3.2018

Rekisterinpitäjä

Sisustussuunnittelu Virpi Keränen
050 321 6896
posti (at) virpikeranen.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Virpi Keränen
050 321 6896
posti (at) virpikeranen.fi

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakassuhteen hoitaminen

Rekisterin tietosisältö

Henkilön yksilöintitiedot; nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
Muut tiedot; asiakkaan tilaama palvelu, palvelun toimittaminen, palvelun laskuttaminen

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröidyn antamat tiedot
Rekisterinpitäjän antamat tiedot

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilön yksilöintitietoja ei luovuteta 3. osapuolelle pl. yksilöintitiedot luovutetaan palvelun tai tuotteen toimittajalle tai perintätilanteessa yksilöintitedot ja laskun tiedot luovutetaan perintätoimistolle laskun perinnän suorittamiseksi.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA: n ulkopuolelle

Rekisterin suojausperiaatteet

Manuaalinen aineisto:
Säilytetään lukitussa kaapissa.

Digitaaliset tiedot:
Sähköinen aineisto säilytetään ulkoisessa tallennuspaikassa, lukitussa kaapissa.
Pankki-, laskutus- ja kirjanpito-ohjelmat on suojattu salasanalla ja säilytetään palvelutarjoajan tallennustilassa.
Puhelimen näytön avaaminen on suojattu salasanalla.