Yhteystiedot

Sisustussuunnittelija SI
Virpi Keränen
Kajaani


Puh: 050 321 6896
ma-to 9-18
pe 9-15
e-mail: posti(at)virpikeranen.fi

Facebook: Sisustussuunnittelu Virpi Keränen

Instagram: Virpi Keränen sisusutus_virpi_keranen


y-tunnus 2768062-4
Sisustussuunnittelijat SI ry:n jäsenet ovat suorittaneet sisustussuunnittelijan tai sisustusarkkitehdin tutkinnon.

Ammattitaitoisen ja rekisteröityneen sisustussuunnittelijan tunnistaa nimikkeen perässä olevasta SI-lyhenteestä.”Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).”